+++15.10. Tierpflegertag +++31.10. Halloweenparty+++ Zooschule +++ Ausleihe des Spieleanhängers +++ Kindergeburtstag im Tierpark +++ Führungen durch den Tierpark +++ Buchung des Grünen Klassenzimmers +++ Naturerlebnisse der Extraklasse +++

Już jest decyzja o dofinansowaniu transgranicznego projektu – Centrum Spotkań „Oaza zmysłów“ dla Ogrodu Zoologicznego Bischofswerda

  Flag of Germany arrowZuwendungsbescheid zum Begegnungszentrum liegt vor


 

W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 – 2013 zostanie dofinansowany projekt: Niemiecko-polskie Centrum Spotkań i Informacji „Oaza zmysłów”. Wydatki w projekcie opiewają na sumę 210.313,28 euro,
z czego 178.766,30 euro pokryte zostanie ze środków UE. Przed paroma dniamiprzesłana została decyzja o dofinansowaniu.


Po niemieckiej stronie rolę Partnera Wiodącego przejmuje Ogród Zoologiczny Bischofswerda wraz z podmiotem go reprezentującym Stowarzyszeniem Pomoc Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych T.z. a w charakterze partnera wystąpi miasto Bischofswerda.
Po polskiej stronie za projekt odpowiada gmina Gryfów Śląski, w której imieniu działać będzie jej Ośrodek Pomocy Społecznej.
Przygotowania do projektu miały miejsce w trakcie spotkań partnerskich. Organizowane były one na przemian w Gryfowie Śląskim w dniach 05.04. i 5.10.2011 r. oraz w Bischofswerdzie w dniach 13.05. i 25.10.2011 r. Aktualnie zatwierdzony wniosek o
dofinansowanie został złożony w imieniu partnerów przez Partnera Wiodącego w zeszłym roku w Saksońskim Banku Odbudowy - Banku Wsparcia.
Realizacja projektu będzie miała miejsce w okresie od dn. 1.04.2012 r. do dn. 30.06.2014 r. Grupę docelową projektu stanowią osoby niepełnosprawne fizycznie i umysłowo, z problemami psychicznymi, ludzie chorzy i samotni ale także zdrowe dzieci i dorośli. Część inwestycyjną w projekcie stanowi budowa nowego Centrum Spotkań w Bischofswerdzie. Ma być ono punktem spotkań i kontaktów dla rozwijającego się niemiecko-polskiego partnerstwa, gdzie będą mogli się spotkać nasi podopieczni i zainteresowani z obu krajów. Centrum Spotkań znajdować się będzie bezpośrednio w Ogrodzie Zoologicznym a zwierzęta stanowią istotny element tej koncepcji. Dzięki kontaktowi ze zwierzętami tworzy się szybko między uczestnikami więź oparta na zaufaniu. Są one ważnym pośrednikiem w relacji z dziećmi i osobami niepełnosprawnymi.Kontakt człowieka ze zwierzęciem ułatwia zbliżenie się do ludzi, którzy bez tego mieliby
trudności się otworzyć. Odwiedzający odkrywają Ogród Zoologiczny wszystkim zmysłami: słuchem, węchem, wzrokiem, smakiem, dotykiem. Kraina zmysłów daje nam nieskończoną ilość możliwości i ciągle nowe pomysły na projekty. Dla osób w pełni sprawnych stanie się zrozumiałe, co oznacza określona niepełnosprawność i jakie skutki pociąga za sobą w życiu codziennym. W imprezach ze zwierzętami można łatwiej przybliżyć trudny temat niepełnosprawności – najlepiej grupom dzieci i tak aby wpłynąć na ukształtowanie postawy tolerancyjnej.
Centrum Spotkań i Informacji będzie także wzbogacone poprzez koncepcję „Mobilni z handicapem“. Stanowi on punkt wyjścia do wspólnych wycieczek rowerowych i pozwoli obu stronom na poznanie naszej fascynującej ojczyzny.

Prócz tego przewidziane są praktyki dla polskich uczestników w Ogrodzie Zoologicznym i
w warsztatach Stowarzyszenia Pomoc Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. W ramach projektu zaplanowane są liczne imprezy po obu stronach granicy. Pierwsza impreza odbędzie się w dn. 20.07.2012 r., jest nią wycieczka ze zwiedzaniem Zamku Książ w Wałbrzychu połączona z pobytem w stadninie koni.

Plan imprez sięga jednak znacznie poza ramy projektu i aktualnie obejmuje okres do 2019 r. Naszym celem jest stworzenie podstawy dla długotrwałej współpracy, która pozwoli na wniesienie więcej życia do naszych obu miast. O naszych zamierzeniach, wystawach i imprezach będziemy regularnie informować na tablicach informacyjnych, wystawowych, w ulotkach itd.
Istotne jest dla nas dotarcie do wszystkich, którzy chcą brać udział w projekcie czy też współuczestniczyć w jego tworzeniu. Zapraszam Państwa serdecznie.