+++24.12. Weihnachten im Tierpark +++ Zooschule +++ Ausleihe des Spieleanhängers +++ Kindergeburtstag im Tierpark +++ Führungen durch den Tierpark +++ Buchung des Grünen Klassenzimmers +++ Naturerlebnisse der Extraklasse +++

Serdecznie witamy na stronach internetowych projektu

 

Polsko - Niemieckie Centrum Spotkań i Informacji „Oaza Zmysłów”
Stowarzyszenie Pomoc na rzecz Osób Niepełnosprawnych z Ogrodem Zoologicznym w Bischofswerdzie, miasto Bischofswerda oraz gmina Gryfów Śląski wraz z jej Ośrodkiem Pomocy Społecznej stworzyły partnerstwo w  celu realizacji wspólnego projektu. Dzięki uzyskaniu dofinansowania w ramach „Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013“ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) powstanie Centrum Spotkań i Informacji w Bischofswerdzie, w którym partnerzy będą się mogli spotkać i razem realizować polsko-niemiecką współpracę w zakresie pomocy społecznej. W tym otwartym domu będzie można wspólnie pracować, odwiedzać wystawy, wziąć udział w zabawach i kreatywnych imprezach ożywiających zmysły, spotkać się w ramach projektów i uzyskać informacje o polsko-niemieckiej współpracy jako istotnym elemencie działań Pomocy na rzecz Osób Niepełnosprawnych. W imprezach mogą aktywnie uczestniczyć wszyscy zainteresowani, Polacy i Niemcy, dzieci i dorośli, niepełnosprawni a także osoby zdrowe.

Nasze motto brzmi:

„Razem przeciw samotności“.

 


 
Powstanie naszego partnerstwa
Od wielu lat istnieje współpraca pomiędzy miastami Bischofswerda i Gryfów Śląski. Została ona przypieczętowana w umowie partnerskiej z dn. 15.06.1996 r. Kooperacja ma miejsce w zakresie gospodarki, wymiany młodzieży, straży pożarnej, kultury, sportu i szkolnictwa. Punkt ciężkości prac partnera w Gryfowie Śląskim stanowi pomoc społeczna, natomiast w Bischofswerdzie pomoc niepełnosprawnym, wsparcie i włączenie osób niepełnosprawnych w życie zawodowe.

Partnerzy
W ramach projektu: Polsko-Niemieckie Centrum Spotkań i Informacji „Oaza Zmysłów“ spotykają się partnerzy, aby urzeczywistnić wspólne cele w dziedzinie pomocy społecznej. Po polskiej stronie zaangażowana jest gmina Gryfów Śląski reprezentująca Ośrodek Pomocy Społecznej, po stronie niemieckiej działają miasto Bischofswerda oraz jako Partner Wiodący Pomoc na rzecz Osób Niepełnosprawnych T.z. stanowiąca podmiot reprezentujący Ogród Zoologiczny. Nasza współpraca została zaplanowana w projekcie na okres od dn. 1.04.2012 r. do dn. 30.06.2014 r.

Ogród Zoologiczny i Pomoc na rzecz Osób Niepełnosprawnych T.z. Bischofswerda
Stowarzyszenie jest od lat aktywnym podmiotem w zakresie pomocy społecznej. Wspiera ono jego podopiecznych wraz z ich rodzinami organizując różnorodne imprezy sportowe i rekreacyjne. Osoby upośledzone, opóźnione w rozwoju intelektualnym i niepełnosprawne fizycznie, chronicznie chore psychicznie jak i niepełnosprawne w stopniu ciężkim znajdują w Stowarzyszeniu swoją przystań.

Ogród Zoologiczny odgrywa rolę terapeutyczno-integracyjną. Pracuje tu grupa osób niepełnosprawnych pod kierownictwem przeszkolonych opiekunów zwierząt. Praca i kontakt ze zwierzętami stanowią świetną terapię dla osób upośledzonych czy też psychicznie chorych. Ogród Zoologiczny odgrywa kluczową rolę w koncepcji projektu i w jego realizacji. 

Miasto Bischofswerda
Miasto Bischofswerda stanowi bramę do Łużyc Górnych, regionu o bogatej historii, posiadającego fascynujące krajobrazy, średniowieczne miasta, międzynarodowe parki i ogrody, tu przebiega też „Via Sacra“. Położenie w trójkącie krajów przy granicy polskiej i czeskiej a także wciąż żywa niemiecko-łużycka dwujęzyczność i kultura wpłynęły na charakter miasta. Wieloletnie partnerstwo z miastem Gryfów Śląski realizowane we wspólnych działaniach stanowi kontynuację tej tradycji, zbliża i wzbogaca życie obu miast.  

Gmina Gryfów Śląski i Ośrodek Pomocy Społecznej
Gryfów Śląski jest dolnośląską gminą oddaloną od Bischofswerdy o około 100 km. Jest jedną z najstarszych osad w krainie Sudetów o doskonałym położeniu, niedaleko od malowniczych jezior, romantycznych zamków, uzdrowisk i tras wycieczkowych. Dzięki współpracy obu miast możliwe stanie się wzajemne poznanie i zbliżenie się polskich i niemieckich obywateli. 

 


                      
Cele projektu
v  Grupa docelowa projektu obejmuje osoby niepełnosprawne, dzieci z rodzin z socjalnymi problemami a także osoby zdrowe. Dąży się w nim do integracji podopiecznych ze społeczeństwem, ich tolerancyjnego i pełnego zrozumienia traktowania.

v  W czasie trwania projektu od dn. 1.04.2012 r. do dn. 30.06.2014 r. budujemy Centrum Spotkań i Informacji oraz organizujemy polsko-niemieckie imprezy towarzyszące i wystawy, realizujemy koncepcję „Mobilni z handicapem” a także zapraszamy polskich uczestników na praktyki.

v  Informujemy również o współpracy w tym polsko-niemieckim projekcie oraz o naszych sąsiadach po drugiej stronie granicy. Likwidujemy niepewność we wzajemnych kontaktach wynikającą z niewiedzy.
 


 

Centrum Spotkań i Informacji „Oaza Zmysłów“
W ramach projektu wybudowane zostanie Centrum Spotkań i Informacji w Bischofswerdzie. Ma ono być funkcjonalnym, perspektywicznym punktem spotkań i kontaktów w rozwijającym się polsko-niemieckim partnerstwie w dziedzinie pomocy dla niepełnosprawnych. Partnerom stworzona zostanie możliwość wymiany doświadczeń i planowania wspólnych przedsięwzięć. W budynku będzie można oglądać prace i wytwory plastyczne, odwiedzić wystawę, dowiedzieć się o projektach i polsko-niemieckiej współpracy czy też się najzwyczajniej spotkać. Oddanie budynku zaplanowane jest na połowę 2014 r.

 


 

Imprezy
Po polskiej i niemieckiej stronie zaplanowane są liczne imprezy. Udział w nich weźmie szeroka grupa mieszkańców. Każdy może się aktywnie włączyć w takie przedsięwzięcie.

 


©  Alle Rechte vorbehalten ( arrow  weitere Informationen )